750ml五果酒

详情介绍

------------------------------------------------------------------------------------------------

原料和辅料:鲜桃、鲜李、鲜杏、红枣、小曲糯米酒、黄精、茯苓、橘皮(陈皮)、人参(人工种植)、二氧化硫、山梨酸钾

山梨酸钾

酒精度:11%vol   含糖量(以葡萄糖计):≥45g/L

净含量:750ml   

数量:
- +
立即购买